Uw kind

aanmelden bij

de Rehobothschool

Kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Voor digitaal invullen gebruikt u het Word formulier. (Dit formulier s.v.p. niet in PDF formaat opsturen) Wilt u het liever met de pen invullen: print dan de PDF versie uit.


Dit formulier moet door beide ouders ondertekend worden. Ook dient iedere bladzijde door beiden te worden geparafeerd. Daarna kunt u het opsturen naar school of u mailt het naar administratie@rhbu.nl. Is uw kind ingeschreven dan krijgt u hiervan per mail een bevestiging. Uw kind wordt ingeschreven op de dag dat het 4 jaar wordt. Ongeveer 1 maand voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u per mail een intakeformulier. Dit zijn meer vragen over de ontwikkeling van uw kind. Het is van belang dat u dit formulier volledig invult en per email (administratie@rhbu.nl) retourneert voor de datum die vermeldt wordt.


Hierna volgt een intakegesprek. Het is in het belang van uw kind dat beide ouders daarbij aanwezig zijn. Vanuit school is de IB-er en de leerkracht die uw kind krijgt aanwezig. Het ingevulde intakeformulier is hierbij leidend.
Download hieronder het aanmeldingsformulier​​​​​​​


Kennismaken
Ook is er voor u en uw kind een kennismakingsmorgen. De datum hiervoor krijgt u tijdens het intakegesprek te horen.

Nieuwe ouders krijgen een uitnodiging om de directeur te spreken. Tevens kunt u de school bezichtigen.

Als school stellen we het op prijs als u uw kind aanmeldt als het 3 jaar wordt. Wij hebben dan zicht op aantallen
en tijden van instroom wat van belang is voor het tijdig indelen van de groepen.


Wanneer mag uw kind naar school?

* Na de herfstvakantie als uw kind 4 jaar is geworden in de periode van 1 oktober t/m herfstvakantie.

* Na de kerstvakantie als uw kind 4 jaar is geworden in de periode gelijk na de herfstvakantie t/m kerstvakantie.

* Na de voorjaarsvakantie als uw kind 4 jaar is geworden in de periode gelijk na de kerstvakantie t/m voorjaarsvakantie.

* Na de paasvakantie als uw kind 4 jaar is geworden in de periode gelijk na de voorjaarsvakantie t/m paasvakantie.

* Na de meivakantie als uw kind 4 jaar is geworden in de periode gelijk na de paasvakantie t/m meivakantie.


Kinderen die t/m kerstvakantie 4 jaar worden mogen op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school.

Kinderen die na de kerstvakantie 4 jaar worden gaan òf op maandag en dinsdag òf op donderdag en vrijdag naar school. U krijgt dit te horen tijdens het kennismakingsgesprek.


Kinderen die in de periode na de meivakantie t/m september 4 jaar worden mogen de laatste 5 woensdagen naar school.

Dit is inclusief de kennismakingsmorgen.