Adviesraad

Medezeggenschapraad
Aan iedere school in Nederland is een Medezeggenschapraad verbonden, zo ook op onze Rehobothschool. Op onze school is de instemmingsbevoegdheid omgezet in een adviesbevoegheid, waarom we bij ons dus spreken over een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Zij adviseren de directie en het bestuur over verschillende zaken, al dan niet wettelijk vastgelegd. Er wordt gemiddeld genomen 4x per jaar vergaderd, waarbij ook periodiek overleg is met de toezichthouders van onze school.


Het mailadres van de adviesraad is adviesraad@rhbu.nl

In de adviesraad hebben zitting:

Dhr. J. Dorresteijn jr. oudergeleding
Dhr. W. Roos oudergeleding

Mevr. F.C. Pronk personeelsgeleding
Dhr. J. van Zwieten personeelsgeleding