Adviesraad

Medezeggenschapraad
Aan iedere school in Nederland is een Medezeggenschapraad verbonden, zo ook op onze Rehobothschool. Op onze school is de instemmingsbevoegdheid omgezet in een adviesbevoegheid, waarom we bij ons dus spreken over een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Zij adviseren de directie en het bestuur over verschillende zaken, al dan niet wettelijk vastgelegd. Er wordt gemiddeld genomen 4x per jaar vergaderd, waarbij ook periodiek overleg is met de toezichthouders van onze school.


Het mailadres van de adviesraad is: adviesraad@rhbu.nl

Vragen kunt u uitsluitend stellen via dit mailadres stellen.

In de adviesraad hebben zitting:

Dhr. J. Dorresteijn oudergeleding
Dhr. W. Roos oudergeleding

Mevr. T. van Laar personeelsgeleding
Dhr. J. van Zwieten personeelsgeleding