Bestuur
& Toezicht
Rehobothschool

Bestuur en toezicht

one-tier model

Het bestuur van de Stichting Rehobothschool Uddel is ingericht volgens het ‘one-tier’-model. In dat model wordt onderscheid gemaakt tussen Bestuurders en Toezichthouders. Bestuurders zijn bestuursleden met uitvoerende bestuurstaken. Toezichthouders zijn bestuursleden met toezichthoudende, niet-uitvoerende bestuurstaken. Samen vormen zij het bestuur.

(Algemeen) Bestuur
Het bevoegd gezag bestaat uit Bestuurders en Toezichthouders.
Zowel Bestuurders (uitvoerende bestuursleden) als Toezichthouders (toezichthoudende bestuursleden) zijn bestuurslid.
​​​​​​​Voor het domein Identiteit is afgesproken dat het gehele bestuur hier verantwoordelijk voor is.

Dagelijks bestuurDhr. P.A. Bronkhorst, Voorzitter
Dhr. T.M.A.J. van der Laan, Secretaris
Dhr. W. van den Hoorn, Penningmeester
Dhr. D.A. van ’t Slot, Adjunct-voorzitter
Dhr. A. Westerbroek, Lid

Toezichthoudend deel van het bestuur


Dhr. M.F. van de Beek, Voorzitter
Dhr. H. Davelaar, Penningmeester, Secretaris
Dhr. H. Klaassen, Secretaris
Dhr. M.A. van de Beek, Lid
Dhr. A. van de Brug, Lid
Dhr. T. Limburg, Lid

Dhr. L. Vogelaar, Lid

Bestuursconcept

Het bestuur van bovenvermelde stichting heeft gekozen voor het concept ‘beleidsvormend bestuur’. De kern van deze bestuursvorm is een bewuste ontmenging van de rol en de taken van het bestuur en het management. Het bestuur houdt zich meer op een strategisch niveau bezig met het beleid. Het bestuur stelt de kaders vast voor het beleid en ziet erop toe dat (uitgevoerd) beleid past binnen deze kaders. Om daadwerkelijk vanuit deze visie op besturen te opereren is het ‘strategisch bestuursbeleidskader’ opgesteld. Hierin staan de kernpunten van het beleid voor de komende jaren. De vertaling naar beleid voor de organisatie, en de uitvoering van het beleid op operationeel niveau is opgedragen aan de directeur. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het strategisch bestuursbeleidskader.