In gesprek met
de Rehobothschool

Ouderavond
8 april 2025


Ieder jaar organiseren we een ouderavond met het bestuur en het personeel waarop een spreker een belangwekkend onderwerp aan de orde stelt. Het onderwerp heeft altijd raakvlakken met het onderwijs en de opvoeding.

Spreekavonden
12 en 19 februari 2025


Na het rapport bestaat de mogelijkheid op een contactavond een gesprek te voeren met de groepsleerkracht. U krijgt een oproep om u aan te melden voor gesprekstijden. Uw komst wordt altijd zeer op prijs gesteld.