ANBI

Rehobothschool


ANBI-status

Onze school heeft een ANBI-status, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn de giften die u aan de school geeft aftrekbaar van de belasting.
Het rekeningnummer van onze school is: ​​​​​​​NL63INGB0002015128


Hieronder vindt u de samenvatting van onze ANBI-gegevens:

  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 0028439241001
  • De doelstelling van onze school is te vinden in ons jaarverslag.
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan staan in ons schoolplan.
  • De bestuurssamenstelling is te vinden op deze website.
  • Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Onkosten die de bestuursleden redelijkerwijs moeten maken vanwege hun functie bij de stichting, komen voor vergoeding in aanmerking, zie de WNT-paragraaf in het jaarverslag.
  • Een actueel verslag van onze activiteiten en de balans van staten en lasten vindt u in ons jaarverslag.